• ???????
  • ????????
  • ????????...
  • ????? ????????
  • ?????????
  • ??? ????

Актуальні напрями досліджень

Тут уміщено електронні версії опублікованих монографій чи їх розділів, статей, а також текст докторської дисертації тощо...

Докладніше...

Гендерні дослідження

Особливості мовлення жінок і чоловіків, зокрема проаналізовано специфіку вживання образних засобів авторками й авторами художніх текстів

Докладніше...

Дослідження метафори

Досліджено в когнітивному аспекті процеси метафоризації, зокрема на фразеологічному матеріалі

Докладніше...

Інтертекстуальність

Аналіз українського інтернет-дискурсу з погляду інтертекстуальності (інтертекстеми, маркери інтертекстуальності й т. ін.)

Докладніше...

Корпуснобазовані дослідження

Представлено результати аналізу низки мовних явищ, зокрема порівнянь, на основі дослідження корпусу текстів

Докладніше...

Симболарій фразеології

Уміщено праці, присвячені зіставому дослідженню символів у фразеологічних системах низки слов’янських мов

Докладніше...