Порівняння як засіб вербалізації концепту Жінка (на матеріалі дослідницького корпусу сучасної української художньої прози) // Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях [Текст] : монографія / [В. А. Широков та ін. ; за ред. О. П. Левченко] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015.  - С. 87-101.

Монографію "Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях" можна придбати: http://vlp.com.ua/node/13628