Левченко О,. Бутельський Я. Гендерні особливості української художньої прози (за даними аналізу частотності колокацій у текстах 60-80-х та 2000-х років) // Олена Левченко, Ян Бутельський // ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метафорфози в українській мові та літературі: Монографія. – Оломоуць: Університет ім. Ф.Палацького в Оломоуці, 2016. – С.299-334.