• Дослідження частотності біграм на матеріалі текстів Романа Іваничука, Василя Шкляра та Ліни Костенко / Лотоцька Н. Я., Кульчицький І. М., Левченко О.П. /Науковий вісник Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – Луцьк, 2018. — С. 183-190.