Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; 10.02.02 / Левченко Олена Петрівна ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Львівський регіональний ін-т держ. управління. - Л., 2007. - 465 арк.+ 255арк. (дод.). - арк. 423-465.

Текст дисертації PDF >>

Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 ; 10.02.02 / Левченко Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 2007. - 36 с.

 Текст автореферату PDF >>