Безеквівалентна російська і українська фразеологія [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 ; 10.02.02 /Левченко Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 1995. - 23 с.