У монографії досліджено символи української та російської мов за допомогою концептуального аналізу на фразеологічному матеріалі із залученням лексичних даних, контекстуальних уживань. Загалом приділено увагу специфіці української та російської фразеологічних картин світу.
 
 
Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: Монографія. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. - с.