Фразеографія й виклики часу дво- та багатомовні словники порівнянь // Slawistische Forschungen und Texte 24: Lexikographische Innovation — Innovative Lexikographie : Georg Olms Verlag: Hildesheim-Zürich-New York, 2017. — C. 113-133.

Цитата:

  • Тенденція вільного поводження зі словом і текстом у „головному“ нурті спричинила специфічний її вияв на периферії – появу культури „копіювати-вставити“, де вже нема постмодерністської ідеї – гри, а наявне лише „копіювання“ в різних його виявах: від тиражування чи мережевого «поширення» текстів (за широким розумінням цього поняття) до банального плагіату. Хорошою ілюстрацією культури «копіювати-вставити» й панівної ідеї „нормоцентризму“ (про який нижче) є такі зауваги: 
  • [...] велика кількість порівнянь, які О. Левченко наводить у словнику, відсутні в наявних фразеологічних словниках і навряд чи можуть увійти в них, оскільки їх функціонування надто обмежене [...] У ньому [в Левченко 2011 – О. Л.] багато індивідуально-авторських порівнянь, що не закріплені мовною системою (Космеда 2015: 47).

  •  

    „Копіювати“ і „вставити“ дуже корисні опції сучасних текстових редакторів, однак переписування інших словників аж ніяк не може бути метою лексикографа. Окрім того, особливу цінність вбачаю у власне індивідуально-авторських одиницях та трансформованих стійких порівняннях, які постачають важливу інформацію про ціннісні орієнтири лінгвоспільнот, окреслюють напрямки ймовірних мовних змін.