У статті автори аналізують зарубіжний досвід здійснення сертифікації державних службовців низки країн, як-от: Естонія, Литва, Латвія, Росія, Канада, країни Європи. Звернено увагу на специфіку тестування. Запропоновано рівні визначення мовної компетенції державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Визначення рівня мовної компетенції державних службовців / Левченко О. П., Плотницька І. М. // Державне управління та місцеве самоврядування : Тези VIII Міжнар. наук конгресу, 27–28 березня 2008 р. — Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. — С. 259, 260.