Особливості мовної підготовки аспірантів // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 березня 2007 р.)): у 2 ч. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. — Ч. 2. — С. 261–264.