Система тестування державних службовців з української мови / О. П. Левченко, І. М. Плотницька // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування : Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р.: У 4 т. / За заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. — Київ: Вид-во НАДУ, 2007. — С. 302-303.