Структура Словника та побудова словникової статті 

повністю Передмова - PDF >>

У цьому Словнику порівнянь здійснено спробу зіставно описати фрагмент мовних картин світу, пов’язаний із вербалізацією низки саме ознак. Зібрано одиниці різних типів – атрибутні і сценарні. Дієслівні атрибути у Словнику не подано. Спосіб розташування одиниць у Словнику — абетково-тематичний. Словник побудовано за абеткою об’єктів порівняння-атрибутів. Після заголовкового слова, яке об’єднує порівняння за темою (наприклад: багатий), наведено порівняння-відповідники російської, білоруської, болгарської та польської мов теж абетковим принципом.

Відповідники добиралися з огляду на належність до певного концепту чи субконцепту, тобто вони не завжди є тотожностями, як-от:

укр. багатий як батюшка; Багатий як турецький шах — рос. богатый (богат), как набоб; богат как набоб индийский; богат как царь морской; богатый, как шейх или падишах — бол. богат като петролен шейх — пол. Bogaty jak Midas; bogaty jak nabab <indyjskI>; bogaty jak szach perski; bogaty jak sułtan turecki. <...>

укр. багатий як Білл Гейтс — рос. богат как Билл Гейтс; богатый, как министр госкомимущества; богатый как Хлопонин; богатый как Ходорковский; богаты как японцы — біл. багаты як Беразоўскі — бол. богат като Бил Гейтс — пол. bogaty jak Bill Gates; Bogaty jak Hylzen, uczony jak Plater; bogaty jak Fukier; bogaty jak Teper <...>

У круглих дужках подаємо варіантні компоненти: богатый (богат); у ламаних — факультативні: пол. bogaty jak nabab <indyjskI>.

На жаль, за відсутності у відкритому доступі корпусів використаних мов, окрім російської, не використано частотного принципу. Після ланцюжка відповідників уміщено їхнє значення ‘дуже багатий’. У разі, якщо тлумачення подано у квадратних дужках [‘дуже багатий’], воно стосується лише порівння після якого воно безпосередньо наведене. Далі наведено дані словників і/або приклади вилучені з інших джерел (цитати з художнього, публістичного, розмовного писемного мовлення). З огляду на те, що словник не претендує на нормативність, залучено діалектний, субстандартний та індивідуально-авторський матеріал (такий матеріал супроводжується відповідними позначками). У межах цитат порівняння позначено грубим курсивом

укр. діал. багатий як батюшка [Добр, с. 118]; діал. багатий як турецький шах [Добр, с. 118] — рос. «Я богат, как набоб, солнцем залитых, Гомонящих монет я не берегу, При себе у меня столько золотых, Сколько гальки речной здесь, на берегу!» (В. Ізмайлова); «Альфред Нобель был известен как на редкость утонченный аристократ, богатый, как набоб, и одинокий, как необитаемый остров посреди океана» (<politikhall.com/?page=filing&a_id=112>); «Помещик богат, как набоб индийский. А помещик, виновник стольких благ, сам уже бел как лунь, дряхл и слаб, но еще бодр духом» (<magazines.russ.ru/oz/2004/ 1/2004_1-1_12-pr.html>); інд.-авт. «Если я богат как царь морской...» (В. Висоцький); «То есть модно быть богатым, как шейх или падишах» (<www.v-kitae.com/c-novos ti>) — бол. «Защото една сутрин той се събуди богат като петролен шейх и започна да купува консервни фабрики, печатници, хотели, мотели, крайпътни ханчета...» (П. Марчев) — пол. bogaty jak Midas [NKPP, т. 2, c. 447]; «Dom twój, panie, zapewne spłonął, bo Karyny w płomieniu, ale ty zawsze będziesz bogaty jak Midas» (Г. Сенкевич); bogaty jak nabab indyjski [SFJP, т. 1, с. 106]; bogaty jak nabab [SP, с. 20]; «Według obliczeń Wilka, Lipka wkroczył w transformację bogaty jak nabab i w dodatku z doskonałymi referencjami z obydwu przeciwstawnych obozów politycznych» (T. Kларецький, I. Смоларек); bogaty jak szach perski [SP, с. 20]; bogaty jak sułtan turecki [SP, с. 20]; «Jej narzeczony jest brzydki jak noc i bogaty jak sułtan» (<www.uchristina.com.kozaczek.pl/plotki_komentarze.php>).

говорливий див. балакучий балакучий (говорливий, лепотливий)

лепотливий див. балакучий

У Словнику подано тлумачення так званих малозрозумілих слів, здебільшого це діалектна лексика.

 Стилістичні характеристики. Значною є проблема інтерпретації сталих порівнянь за ознакою узуальності/оказіональності. К. Мізін, погоджуючись з думкою О. В. Куніна, зазначає, що «аргументами на користь фразеологічності є фіксація словосполучення хоч би одним словником або його вживання трьома авторами. Це значить, що німецький оказіонально-авторський порівняльний зворот wie in alten Zeiten (досл.: як у давні часи), який вживається у творах двох авторів:… man baut hier wie in den alten Zeiten; Auch gab es Kaninchen und Kaninchen von Kaninchen wie in alten Zeiten [Grass 1993: 209; Heym 1988: 450] та порівняння, яке К. Валентін використав у своїх творах двічі: wie Schweinssülze zittern (досл.: дрижати, наче свинний холодець): Die Luft zitterte wie Schwanssulz…; Zittert, sagt er, hat er wia a Schweinssulz [Valentin 1994: 32, 47] не можна відносити до розряду узусних» [Мізін, 2007, с. 15]. Однак не наведено жодного обґрунтування запропонованих параметрів. З огляду на це виникає запитання: чому вживання саме трьома авторами свідчитиме про узуальність одиниці чи її «літературне», а не розмовне забарвлення. На мою думку, фіксація одним словником теж не може бути достатнім доказом узуальності порівняння, оскільки варто було б ураховувати тип словника, засади на яких його створено. Некритичне ставлення до поданих у словнику матеріалів може призводити до прикрих огріхів у висновках.

Там, де це необхідно, у словнику вміщено етимологічні та лінгвокультурологічні коментарі

Мідас — міфологічний цар Фригії, який славився своїм багатством, усе, до чого від торкався перетворювалося на золото [МифС, c. 357].

Посилання за необхідності наведено при етимологічних та лінгвокультурологічних довідках. 

Кікімора див. укр. гарна як кікімора.

 


Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польський словник порівнянь / Левченко О. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. - 748 с.

Словник можна придбати у видавництві: http://vlp.com.ua/node/7694?page=0,1