Рецензії

СловоСвіт 2008 / Левченко О. П., Рицар Б. Є. // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — № 6. — 2008. — С. 26–29.  

Рецензія на монографію М. В. Жуйкової «Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов» // Проблеми української термінології. — Львів, 2007. — №593. — С. 106, 107.  

Бук С. Н. Основи статистичної лінгвістики : навч.-метод. посіб. / відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 124 с. / Левченко О. П., Нікольський Ю. В. // Лінгвістика. — Луганськ: ЛНПУ, 2010. — № 1 (19). — С. 237–239.