Бук С. Н. Основи статистичної лінгвістики : навч.-метод. посіб. / відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 124 с. / Левченко О. П., Нікольський Ю. В. // Лінгвістика. — Луганськ: ЛНПУ, 2010. — № 1 (19). — С. 237–239.