Рецензія на монографію М. В. Жуйкової «Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов» // Проблеми української термінології. — Львів, 2007. — №593. — С. 106, 107.