Когнітивний аналіз фразеології

Статтю присвячено аналізові стійких порівнянь української та російської мов (до аналізу залучено матеріал інших слов’янських мов). Досліджено прототипні уявлення, які є концептуальним підґрунтям творення стійких порівнянь. Зіставний аналіз фразеологічного матеріалу дав змогу виявити збіг та асиметрію прототипів у досліджуваних мовних картинах світу.

Когнітивні дослідження фразеологічних систем представлені працями низки дослідниківi. Важливим етапом у розвитку когнітивної фразеології стало дослідження міжфреймових відношеньii, тобто почали вивчатися ментальні репрезентації, що лежать в основі, зокрема, фразеологізмів. Когнітивна фразеологія, досліджуючи механізми фразеотворення, залучила когнітивні теорії метафори та метонімії, оскільки серед основних чинників вербалізації у фразеології статус найголовніших одностайно надають метафорі та метонімії. Окрім того, у межах когнітивної фразеології переглянуто чи піддано критиці традиційний погляд на механізми фразеотворення.