Словники

Структура Словника та побудова словникової статті 

повністю Передмова - PDF >>

У цьому Словнику порівнянь здійснено спробу зіставно описати фрагмент мовних картин світу, пов’язаний із вербалізацією низки саме ознак. Зібрано одиниці різних типів – атрибутні і сценарні. Дієслівні атрибути у Словнику не подано. Спосіб розташування одиниць у Словнику — абетково-тематичний. Словник побудовано за абеткою об’єктів порівняння-атрибутів. Після заголовкового слова, яке об’єднує порівняння за темою (наприклад: багатий), наведено порівняння-відповідники російської, білоруської, болгарської та польської мов теж абетковим принципом.

Російсько-український і українсько-російський словник відмінної лексики. [Текст] = Rusko-ukrajinský a ukrajinský-ruský slovnik rozdílného lexika / А. Архангельська, О. Левченко, В. Мокієнко ; Univ. Palackého v Olomouci, Filoz. fak. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. - 318 с. - ISBN 978-80-244-4070-5