Підручники, посібники

Розглянуто найхарактерніші випадки порушення стилістичних норм в науковому стилі, як-от: граматичні та лексичні росіянізми, складні випадки відмінювання іменників. Подано інформацію, яка спрямована на коригування знань. Для магістрів, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями культури мовлення.

Науковий стиль: культура мовлення: навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2012. – 204 c.

Посібник можна придбати у видавництві http://vlp.com.ua/node/9653

Українська мова: посібник із розвитку мовлення. Украинский язык: пособие по развитию речи. Посібник. / А. М. Архангельська, О.П.Левченко, В. М. Мокієнко. - СПб.: Изд-во «КАРО», 2012. – 336 с. 

«Українська мова: посібник із розвитку мовлення» [1] призначено для російськомовних студентів, що вивчають українську мову в університетах та педагогічних інститутах, а також для всіх громадян Росії, які бажають удосконалити рівень практичного володіння українською мовою в соціально-побутовій та соціально-культурній сферах та підвищити рівень своєї мовленнєвої культури. Пропоноване видання адресовано всім тим, хто оволодів базовою практичною граматикою української мови та лексичним мінімумом у межах 1500-2000 одиниць і бажає активізувати й поповнити свій лексичний запас, удосконалити навички усного (діалогічного й монологічного) мовлення в актуальних ситуаціях повсякденного спілкування. Посібник призначено передусім для роботи в аудиторії з викладачем, вибірково матеріал можна використовувати і для самовдосконалення мовлення.