Левченко Олена Петрівна,
 
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
 
Освіта
 • 2013 - отримала звання професора кафедри прикладної лінгвістики;
 • 2007 — захистила докторську дисертацію «Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект» (спеціальності 10.02.01  — українська мова, 10.02.02 — російська мова) у спеціалізованій вченій раді Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України; 
 • 2004 — отримала звання доцента; 
 • 1992–1995 — навчалася в аспірантурі ЛДУ ім. І. Франка. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України; 
 • 1985–1990 — філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. 
 
Викладацька діяльність
 • 2010 – до цього часу – професор кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» (в.о. завідувача кафедри ПЛ, з 2012  - завідувач кафедри ПЛ);
 • 2009–2010 - завідувач кафедри української та іноземних мов ЛРІДУ НАДУ при Президентові України;
 • 2008–2009 — професор кафедри української та іноземних мов ЛРІДУ НАДУ при Президентові України; 
 • 2002–2008 — доцент кафедри української та іноземних мов ЛРІДУ НАДУ при Президентові України; 
 • 2000–2002 — викладач кафедри військового перекладу та іноземних мов Військового інституту при Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • 1994–2000 — викладач кафедри гуманітарної підготовки Західноукраїнського колегіуму.
 
Сфери наукових зацікавлень:
 • когнітивна лінгвістика, гендерні студії, корпусна лінгвістика, лінгвокультурологія, фразеологія, фразеографія.