• ???????
 • ????????
 • ????????...
 • ????? ????????
 • ?????????
 • ??? ????

новини

Olena Levchenko, Oleh Tyshchenko, Marianna Dilai

Associative verbal network of the conceptual domain БІДА (MISERY) in Ukrainian

Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference

http://ceur-ws.org/Vol-2604/Associative Verbal Network of the Conceptual Domain БІДА (MISERY) in Ukrainian

 •  Levchenko, O. and Dilai, M.
  • Attitudes Toward Feminism in Ukraine: A Sentiment Analysis of TweetsAdvances in Intelligent Systems and Computing

   2019 | book
   Scopus - Elsevier
  • Levchenko, O. and Romanyshyn, N. and Dosyn, D.

   Method of automated identification of metaphoric meaning in adjective + noun word combinations (based on the Ukrainian language)

   CEUR Workshop Proceedings

   2019 | conference-paper
    • EID: 2-s2.0-85068030426
   Scopus - Elsevier
  • Dilai, M. and Levchenko, O.

   Discourses Surrounding Feminism in Ukraine: A Sentiment Analysis of Twitter Data2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018 - Proceedings

   2018 | conference-paper
   Scopus - Elsevier
  • Kunanets, N. and Levchenko, O. and Hadzalo, A.

   The application of AntConc concordanger in linguistic researches2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018 - Proceedings

   2018 | conference-paper
   Scopus - Elsevier

Актуальні напрями досліджень

Тут уміщено електронні версії опублікованих монографій чи їх розділів, статей, а також текст докторської дисертації тощо...

Докладніше...

Гендерні дослідження

Особливості мовлення жінок і чоловіків, зокрема проаналізовано специфіку вживання образних засобів авторками й авторами художніх текстів

Докладніше...

Дослідження метафори

Досліджено в когнітивному аспекті процеси метафоризації, зокрема на фразеологічному матеріалі

Докладніше...

Інтертекстуальність

Аналіз українського інтернет-дискурсу з погляду інтертекстуальності (інтертекстеми, маркери інтертекстуальності й т. ін.)

Докладніше...

Корпуснобазовані дослідження

Представлено результати аналізу низки мовних явищ, зокрема порівнянь, на основі дослідження корпусу текстів

Докладніше...

Симболарій фразеології

Уміщено праці, присвячені зіставому дослідженню символів у фразеологічних системах низки слов’янських мов

Докладніше...