• ???????
 • ????????
 • ????????...
 • ????? ????????
 • ?????????
 • ??? ????
 •  Levchenko, O. and Dilai, M.
  • Attitudes Toward Feminism in Ukraine: A Sentiment Analysis of TweetsAdvances in Intelligent Systems and Computing

   2019 | book
   Scopus - Elsevier
  • Levchenko, O. and Romanyshyn, N. and Dosyn, D.

   Method of automated identification of metaphoric meaning in adjective + noun word combinations (based on the Ukrainian language)

   CEUR Workshop Proceedings

   2019 | conference-paper
    • EID: 2-s2.0-85068030426
   Scopus - Elsevier
  • Dilai, M. and Levchenko, O.

   Discourses Surrounding Feminism in Ukraine: A Sentiment Analysis of Twitter Data2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018 - Proceedings

   2018 | conference-paper
   Scopus - Elsevier
  • Kunanets, N. and Levchenko, O. and Hadzalo, A.

   The application of AntConc concordanger in linguistic researches2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018 - Proceedings

   2018 | conference-paper
   Scopus - Elsevier

Актуальні напрями досліджень

Тут уміщено електронні версії опублікованих монографій чи їх розділів, статей, а також текст докторської дисертації тощо...

Докладніше...

Гендерні дослідження

Особливості мовлення жінок і чоловіків, зокрема проаналізовано специфіку вживання образних засобів авторками й авторами художніх текстів

Докладніше...

Дослідження метафори

Досліджено в когнітивному аспекті процеси метафоризації, зокрема на фразеологічному матеріалі

Докладніше...

Інтертекстуальність

Аналіз українського інтернет-дискурсу з погляду інтертекстуальності (інтертекстеми, маркери інтертекстуальності й т. ін.)

Докладніше...

Корпуснобазовані дослідження

Представлено результати аналізу низки мовних явищ, зокрема порівнянь, на основі дослідження корпусу текстів

Докладніше...

Симболарій фразеології

Уміщено праці, присвячені зіставому дослідженню символів у фразеологічних системах низки слов’янських мов

Докладніше...