• ???????
  • ????????
  • ????????...
  • ????? ????????
  • ?????????
  • ??? ????

Olena Levchenko, Oleh Tyshchenko, Marianna Dilai

Associative verbal network of the conceptual domain БІДА (MISERY) in Ukrainian

Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference

http://ceur-ws.org/Vol-2604/Associative Verbal Network of the Conceptual Domain БІДА (MISERY) in Ukrainian

Актуальні напрями досліджень

Тут уміщено електронні версії опублікованих монографій чи їх розділів, статей, а також текст докторської дисертації тощо...

Докладніше...

Гендерні дослідження

Особливості мовлення жінок і чоловіків, зокрема проаналізовано специфіку вживання образних засобів авторками й авторами художніх текстів

Докладніше...

Дослідження метафори

Досліджено в когнітивному аспекті процеси метафоризації, зокрема на фразеологічному матеріалі

Докладніше...

Інтертекстуальність

Аналіз українського інтернет-дискурсу з погляду інтертекстуальності (інтертекстеми, маркери інтертекстуальності й т. ін.)

Докладніше...

Корпуснобазовані дослідження

Представлено результати аналізу низки мовних явищ, зокрема порівнянь, на основі дослідження корпусу текстів

Докладніше...

Симболарій фразеології

Уміщено праці, присвячені зіставому дослідженню символів у фразеологічних системах низки слов’янських мов

Докладніше...