Гендерні дослідження

  • Dilai M., Levchenko O. Attitudes toward feminism in Ukraine: a sentiment analysis of tweets //  Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2018. – Vol. 871: Advances in intelligent systems and computing III. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2018, September 11-14, Lviv, Ukraine. – P. 119–131. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-01069-0_9
  • Dilai M., Levchenko O. Discourses surrounding feminism in Ukraine: a sentiment analysis of Twitter data //  Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 47–50. https://ieeexplore.ieee.org/document/8526694

Порівняння як засіб вербалізації концепту Жінка (на матеріалі дослідницького корпусу сучасної української художньої прози) // Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях [Текст] : монографія / [В. А. Широков та ін. ; за ред. О. П. Левченко] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015.  - С. 87-101.

Монографію "Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях" можна придбати: http://vlp.com.ua/node/13628

 

 

Гендерний аспект вживання порівнянь в сучасному українському художньому дискурсі / О. Левченко // New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies. Proceedings of the International Conference “Language as a Constitutive Element of a Gendered Society - Developments, Perspectives, and Possibilities in the Slavonic Languages” (Innsbruck, 1-4 October 2014). Herausgegeben von Scheller-Boltz, Dennis. // Die Welt der Slaven. Sammelbände Sborniki, Bd. 59). Wiesbaden: Harrassowitz. – 2015. – (486 с.). – С. 269-282.

Зміст і Передмова PDF >>

Сьогодні з’явилася низка праць, присвячених дослідженню фемінності та маскулінності на матеріалі слов’янських мов. Так, М. Тимофєєв досліджує маскулінність із погляду семіотики [Тимофеев 2001, 2001а, 2002, 2002а, 2005 та ін.]; О. Шабурова в соціолінгвістичному аспекті [Шабурова 1997, 2002, 2005, 2005 а та ін.]; дискурс-аналіз маскулінності представлений, зокрема, у працях С. Жеребкіна [Жеребкин 2006]. Результати досліджень мови в гендерному аспекті подано у працях Л. Ставицької [2003, 2005, 2006]; О. Тараненка [Тараненко 2005 та ін.]; Я. Пузиренко [Пузиренко 2005 та ін.]; А. Кириліної [Кирилина 2005]; Т. Сукаленко [Сукаленко 2007абвг, 2008, 2009, 2010]; О. Горошко [Горошко 2009, 2010]; Л. Компанцевої [2006]; А. Архангельської [2005, 2011]; О. Рудюк [Рудюк, 2010]; Н. Барвіної [Барвіна 2013]; Е. Мінаєвої [2007]; Ю. Маслової [2011] та ін.